Grindarna

Grindarna på scenen är från Värstaparkens stora entré.
Nu tjänstgör de som ett bra skydd framför den restaurerade målningen och en prydnad. Restaureringen av målningen har utförts av Ragnar Westholm. Grinden har också kompletterats med trästaket på båda sidor.

Dessa grindar har en egen historia. De är tillverkade av smeden Bergius
i Kvissleby. Det är många världsstjärnor som har passerat genom dem bl.a. Zara
Leander, Ingemar Johansson, Gösta & Snoddas Nordgren. Under Värstaparkens storhetstid i början av 40-talet till slutet av 50-talet förekom stora fester t.ex. Reckordfesten och Stjärnfesten som drog publik genom kända artister av olika slag.

När Värstaparken upphörde togs grindarna om hand av Algot Nilsson i Nolby – gammal medlem i logen Stridshjälpen, men efter många år var han beredd att skrota dem. Då blev Clas Udén tillfrågad om han hade intresse att bevara dem. Så gick några år igen, men inte heller Clas fann på någon lösning att
använda dem till. Så till sist när vi blev mer bekant med varandra kom den här frågan upp, om vi på Värstaborg kunde vara intresserade och då klack det till och jag fick just den här idén som vi nu ser
på foto och i verkligheten. Clas tyckte att idén var förträfflig och därmed bestämde han sig för att skänka grindarna till Nivren FDG och Värstaborg. Grindarna har före uppsättningen blästrats och lackerats av Sundsvallslacken i Svartvik. Monteringen har utförts av Bertil Haglund, Eivind Westerlund, Claes-Göran Jönsson och undertecknad.

/Rune Hall