Evenemang


Gammeldansträffar på Värstaborg
Söndag den 1 oktober och 8 oktober
Kl. 13.00-15.00

Vi dansar vidare på våra dansträffar. Alltid på en söndag, men kan variera om det blir var eller varannan söndag. Finns du i vår maillista då får du en inbjudan inför varje Dansträff.
Eller håll utkik på vår Facebook.
Vi tränar på schottis, vals, hambo, polka, snoa och lite andra smådanser.
Kom du också och testa tillsammans med många andra dansanta vänner.

50 kr per tillfälle
Info: varstaborg@gmail.com, Viola, 073-507 51 31
Vill du ha en inbjudan? Maila oss din E-postadress.
Arr: Nivren Folkdansgille


Folkmusik på Värstaborg
16 september 2023, 19.00-ca 22.00
Underhållning och Dans

Gun-Britt och dom

Gun-Britt å dom är en folkmusikgrupp, bestående av enbart kvinnor (med ett undantag). Gruppen startade som en studiecirkel i början av 80-talet med 5-6 kvinnor som ville lära sig spela fiol.
Gruppen har växt under åren och närmar sig nu ett trettiotal aktiva.
Instrumenten är dragspel, fiol, cittra, tvärflöjt, gitarr och kontrabas. Sång och berättande är viktiga inslag i repertoaren, som i övrigt består av folkmusik, både från Medelpad och från andra håll.

Efter konserten blir det fika och därefter bjuder vi upp till gammeldans och polskor.
Entré: 120 kr, Under 25 år 60 kr, Fika finns att köpa
Arr: Nivren Folkdansgille www.nivren.com
Värstaborg ligger 15 km söder om Sundsvall, mellan Kvissleby och Njurundabommen

——————————————————————————-

Folkmusik på Värstaborg
14 oktober 2023

Rickard Näslin m.fl

Rickard Näslin från Jämtland är en svensk folkmusiker, riksspelman och kompositör av spelmanslåtar mm

——————————————————————————-

Folkmusik på Värstaborg
18 november 2023

Skvaderlaget (f.d. Trio KAP XL)

——————————————————————————-

Folkmusik på Värstaborg
9 december 2023

Carr & Roswall