Nivren FDG

Nivren Folkdansgille startade i november 1969 som en sektion i skid- och Friluftsfrämjandet. Året därefter bildades folkdanslaget med Rolf Forsmark som ordförande, Lennart Sahlin kassör, Harriet Örner sekreterare. Från början tränade Nivren Folkdansgille på olika skolor i Njurunda (Svartvik, Essvik, Solede) men 1976 köptes Värstaborg som då ägdes av IOGT. Då hade vi Värstaborg som träningslokal. I samband med vårt övertagande av fastigheten beslöt att dansgolvet skulle bytas ut. Med andra ord har det golvet legat i 46 år innan det sommaren 2022 byttes ut igen. Bra golv med andra ord.

Den anrika samlingslokalen Värstaborg är ett landmärke i Njurunda. Huset har rustats upp av medlemmarna i olika omgångar och man kan säga att det nu har blivit en central lokal för folkmusik i Sundsvallsområdet. Nivren Folkdansgille med Barn- och Ungdomsverksamhet 1972 och Gammeldanskurser genomfördes höst och vår. Under -70 talet och några år in å -80 talet var det mycket populärt med gammeldans och folkdans. Nivren Folkdansgille har sedan 1972 ordnat Midsommarfirande på Hembygdsgården i Njurunda. Sedan 2005 är föreningen också arrangörer för Nationaldagsfirandet på Hembygdsgården. Nivren Folkdansgille har även utbyte med svenska och utländska folkdanslag. Första resan gjordes 1974 till Belgien.